Typ zawartości: Wizytówka

Ein-Sterne-Hotel außerhalb des Stadtzentrums.

Typ zawartości: Wizytówka

The 1-star hotel outside the city center.

Typ zawartości: Wizytówka

Дом памяти евреев Верхней Силезии – это новое отделение Музея в городе Гливице. Он расположен в здании старого предпогребального дома, построенного в 1902-1903 годах по проекту венского архитектора Макса Флейшера. Учитывая массовое уничтожение имущества евреев в 30-е и 40-е годы XX века, этот дом представляет бесценный памятник.

Typ zawartości: Wizytówka

Maison de la commémoration des Juifs de Haute-Silésie est la nouvelle filiale du Musée de Gliwice située dans le bâtiment de l’ancien funérarium construit dans les années 1902–1903 par l’architecte viennois Max Fleischer.

Typ zawartości: Wizytówka

Die Gedenkstätte für die Oberschlesischen Juden ist eine neue Außenstelle des Museums Gliwice. Sie befindet sich im Gebäude des ehemaligen Beerdigungshauses, das 1902/1903 nach einem Entwurf des Wiener Architekten Max Fleischer erbaut wurde.

Typ zawartości: Wizytówka

The Upper Silesian Jews House of Remembrance is a new branch of Museum in Gliwice. It is located in an old funeral preparation house built during the 1902–1903 period according a design by a Vienna architect, Max Fleischer. Taking into account mass destruction of Jewish properties in 1930s and 1940s, this house is a really unique heritage site.

Typ zawartości: Wizytówka

Dom Pamięci Żydów Górnośląskich jest nowym oddziałem Muzeum w Gliwicach. Znajduje się w budynku dawnego domu przedpogrzebowego, wybudowanym w latach 1902-1903 według projektu wiedeńskiego architekta Maxa Fleischera. Dom ten, zważywszy na masowe niszczenie mienia żydowskiego w latach 30. i 40. XX wieku, stanowi wręcz bezcenny zabytek.

Typ zawartości: Wizytówka

Cinema City Gliwice mieści się w Centrum Handlowym Forum. Posiada 13 klimatyzowanych sal, które pomieszczą jednocześnie ponad 2 300 widzów. Wszystkie wyposażone są w innowacyjne technologie projekcji filmów, wysokiej klasy systemy dźwiękowe i wygodne fotele kinowe.

Typ zawartości: Wizytówka

Arena główna hali przy ul. Chorzowskiej spełnia wymagania niezbędne do uprawiania następujących dyscyplin sportowych:

Typ zawartości: Wizytówka

Specjalizacją biblioteki dla dorosłych są książki o charakterze poradnikowym z zakresu gospodarstwa domowego. Biblioteka bez barier.

Godziny otwarcia biblioteki