O Gliwicach

Gliwice są jednym z najstarszych i najpiękniejszych miast na Górnym Śląsku. Bogata historia, ciekawa architektura, a także zróżnicowana oferta kulturalna i sportowo-rekreacyjna czynią je nie tylko świetnym miejscem do życia, ale też popularnym celem turystycznym.

Gliwice są jednym z najlepiej skomunikowanych miast w Polsce. Tutaj krzyżują się autostrady A1 i A4. Do wielu miast w konurbacji górnośląskiej można dotrzeć dzięki Drogowej Trasie Średnicowej. W Gliwicach znajduje się także największy port śródlądowy w Polsce, a dojazd do lotniska w Pyrzowicach, jednego z największych polskich portów lotniczych, zajmuje 20 minut.

Gliwice to także ważny ośrodek akademicki, naukowy i przemysłowy – wykwalifikowane kadry windują pozycję miasta w rankingach innowacyjności i dynamicznego rozwoju.

Trochę historii

Lokacja miasta na prawie magdeburskim nastąpiła przed 1276 rokiem. U schyłku średniowiecza, na niespełna kilku hektarach, żyło tutaj około 900 mieszkańców. Wśród nich przeważali przybysze z Dolnego Śląska i zachodniej Europy. Na przestrzeni wieków miasto zmieniało przynależność państwową, władali nim Polacy, Czesi i Niemcy. Po II wojnie światowej z całym Górnym Śląskiem przyłączono je do Polski. Wtedy też osiedliły się tutaj tysiące rodaków przybyłych z innych części kraju oraz dawnych Kresów Rzeczypospolitej.

Pomimo zmiennych kolei losu miasto do dziś zachowało czytelny układ architektoniczo-przestrzenny z czasów lokacji. Jego centralnym punktem jest kwadratowy rynek z ratuszem. To stamtąd wybiegają staromiejskie ulice, tworząc szachownicową sieć zabudowy kamieniczek. Dawniej granicą tej zabudowy były kamienne mury obronne z basztami, fosą i dwiema bramami – Białą (Bytomską) i Czarną (Raciborską).

Dobre miejsce dla biznesu

W czasie ostatnich kilkunastu lat Gliwice stały się jednym z najnowocześniejszych miast Górnego Śląska. Zadecydowały o tym dobre położenie miasta, atrakcyjne tereny inwestycyjne, bogata infrastruktura techniczna oraz śmiałe rozwiązania komunikacyjne.  Tradycyjny przemysł ciężki i górnictwo węgla kamiennego ustąpiły miejsca przedsiębiorstwom i firmom wykorzystującym najnowsze osiągnięcia wiedzy i wysokie technologie, skupionym m.in. w Nowych Gliwicach.

Dużą rolę w wyznaczeniu nowego, zaawansowanego technologicznie kierunku rozwoju miasta odegrały dokonania naukowców Politechniki Śląskiej oraz innych instytucji naukowo-badawczych, w tym gliwickich placówek Polskiej Akademii Nauk. O potędze gospodarczej miasta decyduje jednak przede wszystkim działalność Podstrefy Gliwickiej Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA. Zainwestowano w niej blisko 10 mld zł.

Po godzinach

W wolnym czasie gliwiczanie chętnie korzystają z różnych form rekreacji i sportu. Sprzyjają temu duże tereny zielone miasta oraz jego atrakcyjne obiekty sportowo-rekreacyjne. Należą do nich: boiska, stadiony, hale sportowe, kryte pływalnie i kąpieliska, korty tenisowe oraz kryte lodowisko i ścianka wspinaczkowa. Niemal w centrum miasta znajduje się też inna gliwicka atrakcja – Palmiarnia Miejska, w której zgromadzono kilka tysięcy tropikalnych roślin.

Szeroki wachlarz możliwości spędzania czasu wolnego uzupełnia zróżnicowana oferta kulturalna. W Gliwicach odbywają się festiwale muzyczne, imprezy plenerowe, wystawy i spektakle teatralne. Działa także Arena Gliwice, jeden z największych obiektów tego typu w Polsce. W tym mieście po prostu nie można się nudzić!

Strona główna

Zwiedzanie i atrakcje

Kultura i rozrywka

Sport i rekreacja

Ciekawe miejsca (41)
Wydarzenia (1)
Obiekty sakralne (36)
Zabytki (25)
Galerie (15)
Muzea (8)
Biblioteki (21)
Kina (2)
Teatry (3)
Sale zabaw (11)
Stadiony (3)
Hale sportowe (10)
Boiska (13)
Baseny i kąpieliska (8)
Korty tenisowe (5)
Lodowiska (1)
Zobacz na mapie
Zwiedzanie i atrakcje
Ciekawe miejsca
Wydarzenia
Kultura i rozrywka
Obiekty sakralne
Zabytki
Galerie
Muzea
Biblioteki
Kina
Teatry
Sport i rekreacja
Sale zabaw
Stadiony
Hale sportowe
Boiska
Baseny i kąpieliska
Korty tenisowe
Lodowiska

Informacja Turystyczna

Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej

Czynne od wtorku do soboty między godz. 10.00 a 18.00 (przerwa od godz. 13.00 do 14.00 )

Cen­trum In­for­ma­cji Kul­tural­nej i Tu­ry­stycz­nej (CIKIT) znajduje się w budynku, w którym mieści się Kino Amok – Scena Bajka, przy ulicy Dol­nych Wałów 3. Punkt służy miesz­kań­com mia­sta.

ul. Dolnych Wałów 3, tel./fax: 48 32 231 38 55
e-mail: centrum@muzeum.gliwice.pl, gliwice@silesia.travel

Centrum Informacji Turystycznej

Czynne od wtorku do piątku między godz. 10.00 a 16.00, w soboty i niedziele między godz. 11.00 a 16.00 (od maja do września do godz. 17.00)

Centrum Informacji Turystycznej mieści się w Radiostacji (budynek nadajnika), który jest oddziałem Muzeum w Gliwicach. Dla turystów i mieszkańców miasta do­stęp­ne są in­for­ma­cje o atrakcjach turystycznych.

Radiostacja, ul. Tarnogórska 129, tel.: 32 300 04 04
e-mail: centrum@muzeum.gliwice.pl, muzeum.gliwice@silesia.travel