Kaci polskich dzieci. Spotkanie autorskie z Błażejem Torańskim

Kaci polskich dzieci. Spotkanie autorskie z Błażejem Torańskim

fot. materiały organizatora

Kaci polskich dzieci. Spotkanie autorskie z Błażejem Torańskim

Opublikowane: 10.03.2023 / Sekcja: Publikacje i spotkania autorskie 

Czas wydarzenia: 18.03.2023 15:00:00 - 18.03.2023 16:30:00

Miejsce wydarzenia: Willa Caro (ul. Dolnych Wałów 8a) 

Organizator: Muzeum w Gliwicach 

Od grudnia 1942 do stycznia 1945 roku działał w Łodzi niemiecki obóz izolacyjny dla dzieci – Polen-Jugendverwahrlager der Sicherheitspolizei in Litzmannstadt. Najstarsi z przetrzymywanych w nim więźniów mieli szesnaście lat, najmłodsi – dwa, choć czasowo w obozie przebywały także niemowlęta. Najwięcej dzieci pochodziło ze Śląska, Wielkopolski, Mazowsza. Wywodziły się z rodzin patriotycznych i inteligenckich. Ich rodzice walczyli z okupantem na frontach II wojny światowej, albo w podziemiu, trafili do obozów koncentracyjnych lub oflagów. Oficjalnym powodem stworzenia obozu dla polskich dzieci była rzekoma demoralizacja i ich niekorzystny wpływ na młodych Niemców. Prawda była jednak taka, że dzieci trafiały do obozu tylko dlatego, że były Polakami.

Pomysłodawcą utworzenia obozu dla dzieci w Łodzi był Alvin Brockmann, kierownik Krajowego Urzędu ds. Młodzieży w Katowicach. W katowickim archiwum zachowały się dokumenty dotyczące genezy powstania obozu. Brockmann przedstawił swój projekt głównemu inspektorowi niemieckich obozów koncentracyjnych Oswaldowi Pohlowi, zarządzającemu Głównym Urzędem Gospodarczo-Administracyjnym SS. Pohl w listopadzie 1941 roku otrzymał zgodę i polecenie utworzenia obozu od Heinrich Himmlera, reichsführera SS, komisarza Rzeszy do spraw umacniania niemieckości.

Zapraszamy na spotkanie z Błażejem Torańskim, autorem dwóch publikacji „Mały Oświęcim” i „Kat polskich dzieci” poświęconych niemieckiemu obozowi dla polskich dzieci. Wstęp wolny, liczba miejsc ograniczona. Więcej o wydarzeniu: http://muzeum.gliwice.pl/pl/edukacja/wydarzenie/kaci-polskich-dzieci-spotkanie-autorskie-z-blazejem-toranskim