Audycje umuzykalniające Filharmonii Śląskiej

Dodano: 31.12.2010
Czas wydarzenia: 
2010-01-11 (Całodzienne)
Miejsce wydarzenia: 
Młodzieżowy Dom Kultury
  • godz. 9.00 MDK Bojków ul. Rolników 164
  • godz. 10.30, 11.30, 13.30 aula MDK ul. Barlickiego 3 
Kategorie wydarzenia: