„Struktury miasta”

„Struktury miasta”

„Struktury miasta”

Opublikowane: 21.05.2022 / Sekcja: Kulturalne  Wystawa 

Czas wydarzenia:

Miejsce wydarzenia: galeria Na6 (ul. Matejki 6) 

Organizator: Galeria na6, Foto-S Kokoszka 

Zapraszamy na wystawę fotografii Tomasza Sobczaka „Struktury Miasta”.

Wystawę tworzy zestaw trójbarwnych częściowo odrealnionych kompozycji, które autor wypatrzył w swoim rodzinnym mieście. Konceptualne obrazy utworzone na kanwie architektonicznych detali potrafią zaskoczyć i zainspirować do zgoła innego odczytywania przestrzeni miasta. Wystawa jest dowodem na śmiałe eksperymenty autora traktujące zdjęcie jako punkt wyjścia do poszukiwań miejsca fotografii w sztuce współczesnej. Tworzone są poprzez to odważne, wyszukane ironiczne artefakty odwołujące się do szeroko rozumianej rzeczywistości. Fascynacja Sobczaka pracami Pieta Mondriana czy Joana Miro trwa, co znajduje swoje odzwierciedlenie w eksponowanych fotografiach.

Tomasz Sobczak

Nauczyciel, artysta, fotograf. Pracuje w III LO w Tarnowie. Prowadził zajęcia na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej oraz w WSIZ w Rzeszowie. Absolwent ASP we Wrocławiu, AP w Krakowie, UMCS w Lublinie, KA w Krakowie. W roku 2013 został odznaczony tytułem EFIAP (Execellence FIAP). Sekretarz Zarządu Fotoklubu RP. Członek Klubu Dziennikarzy Sportowych i Międzynarodowej Federacji AIPS. Nadano mu odznaczenia państwowe: Brązowy Krzyż Zasługi i Brązowy Medal za Długoletnią Służbę. Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu wystaw w kraju i za granicą, w tym blisko 30 indywidualnych. Jego prace publikowane były na wielu krajowych i międzynarodowych wystawach niemal na każdym kontynencie, zdobywając złote, srebrne i brązowe medale. Laureat programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – „Kultura w sieci” 2020 . Dwukrotny laureat Stypendium Artystycznego Miasta Tarnowa. Nieprzerwanie od 2008 roku pełni funkcję prezesa Tarnowskiego Towarzystwa Fotograficznego. Jako animator kultury pełnił funkcję kuratora wielu wystaw, organizował także różne akcje i działania popularyzujące fotografię. Jest współtwórcą OtwARTej Pracowni Fotograficznej działającej przy TCK w Tarnowie a także FotoMaratonu2020 #zostanWdomuFotografuj.