Sympozjum naukowe - Lata 80. XX wieku w fotografii polskiej. Powiew wolności. Strategie twórcze między reportażem, dokumentalizmem a inscenizacją

Sympozjum naukowe - Lata 80. XX wieku w fotografii polskiej. Powiew wolności. Strategie twórcze między reportażem, dokumentalizmem a inscenizacją

Sympozjum naukowe - Lata 80. XX wieku w fotografii polskiej. Powiew wolności. Strategie twórcze między reportażem, dokumentalizmem a inscenizacją

Opublikowane: 23.05.2022 / Sekcja: Kulturalne  Publikacje i spotkania autorskie 

Czas wydarzenia:

Miejsce wydarzenia: Czytelnia Sztuki w Willi Caro (ul. Dolnych Wałów 8a) 

Organizator: Czytelnia Sztuki - Muzeum w Gliwicach 

26 - 27 maja 2022 w Czytelni Sztuki odbędzie się sesja naukowa pod hasłem „Lata 80. XX wieku w fotografii polskiej. Powiew wolności. Strategie twórcze między reportażem, dokumentalizmem a inscenizacją”. Sympozjum będzie drugą z serii konferencji organizowanych przez Czytelnię Sztuki we współpracy z dr Krzysztofem Jureckim, których tematem są wybrane fenomeny oraz tendencje artystyczne w fotografii polskiej drugiej połowy XX wieku analizowane w świetle różnorodnych perspektyw badawczych. Rezultatem sesji będzie także książka, która ukaże się w naszej oficynie w roku przyszłym – mówi Grzegorz Krawczyk, założyciel i szef Czytelni Sztuki.

Lata 80. XX wieku były interesującym okresem dla różnorodnych eksploracji w dziedzinie fotografii jako zapisu rzeczywistości. Ze względu na wprowadzenie stanu wojennego w grudniu 1981 roku, był to czas dramatyczny. Dekada zaczęła się Karnawałem Solidarności, trwającym od sierpnia 1980. Przy pomocy medium fotografii utrwalano przemiany społeczno-polityczne, w tym przede wszystkim strajki oraz brutalizację działań aparatu represji. Wprowadzenie stanu wojennego spowodowało, że fotografowie działali także w undergroundzie, a ich dorobek do tej pory jest ujawniany. Lata 80. to także rozwój fotografii w ramach „sztuki przy Kościele”, a także w obrębie dekadenckiej Kultury Zrzuty, jak i działań indywidualnych twórców. W tym czasie rozwijał się nie tylko dokument i reportaż, ale podjęta została ponownie próba definicji ruchu neoawangardowego. Mamy także do czynienia z aktywnością o charakterze feministycznym, w szczególnym kontekście państwa socjalistycznego. Lata 80. w fotografii to także różne czasopisma („Fotografia”, „Obscura”, „Foto”), galerie państwowe i prywatne. Odbywały się sympozja i przeglądy fotografii (Gorzów Wlkp.), gdzie miała miejsce wymiana i dyskusja nad stanem fotografii. Aktywnie działali krytycy: Urszula Czartoryska, Jerzy Busza, Ryszard Bobrowski i historycy, starający się opisać status quo wydarzeń. W latach 80.-tych tworzone były dwie kolekcje: w Muzeum Sztuki w Łodzi (Urszula Czartoryska) i w Muzeum Narodowym we Wrocławiu (Adam Sobota). Był to także czas prezentacji w Polsce wystaw: Fotografia polska. Featurning Orginal Masterworks from Public and Private Collections in Poland 1839 to 1945 and Selection of Avant-Garde Photography, Film and Video from 1945 to the Present (ICP, Nowy Jork w 1979, Muzeum Sztuki w Łodzi w 1980) oraz Fotografia polska 1900-1981 w Centrum Pompidou w Paryżu w 1981, będących najważniejszymi prezentacjami historycznymi jakie do tej pory zorganizowano. Lata 80. to także czas krystalizacji ważnych postaw czy zmian w twórczości takich fotografów jak: Jerzy Lewczyński, Zofia Rydet, Wojciech Prażmowski, Natalia LL, Ewa Partum, Teresa Gierzyńska, grupa Łódź Kaliska oraz innych, którzy czekają na swoje odkrycie.

Program konferencji i pozostałe informacje dostępne są na stronie Muzeum w Gliwicach pod linkiem:
http://muzeum.gliwice.pl/pl/wydarzenia/sympozjum-naukowe