Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Łabędach

Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Łabędach

Opublikowane: 30.08.2019 / Sekcja: Obiekty sakralne 

ul. Staromiejska 25

Gliwice

wnmp_gliwice@kuria.gliwice.pl

Telefon: 32 231 09 50

http://wnmp.gliwice.pl

We wzniesionym w XV wieku kościele do teraz można obejrzeć późnośredniowieczne gotyckie sklepienia. W latach 1716–1719 świątynia została rozbudowana z inicjatywy Hansa Bernharda von Welczeck. Kamienny rodowy herb znajduje się nad wejściem głównym, o rodzie von Welczeck przypomina także inskrypcja na chrzcielnicy znajdującej się w pobliżu rodzinnego grobowca.

Trójboczne zamknięte prezbiterium kościoła jest skierowane na wschód. To budowla jednonawowa z przybudówką. Nad wejściem głównym, w niszy, jest umieszczona kamienna rzeźba Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej z XVIII wieku.

monstrancja ołtarz witraż