Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej

Dodano: 28.03.2011 / Kategoria: Inwestycje
Centralna Oczyszczalnia Ścieków w Gliwicach przy ul. Edisona 16

Centralna Oczyszczalnia Ścieków w Gliwicach przy ul. Edisona 16 (fot. PWiK Gliwice)

Dane adresowe
dzielnice Gliwic
Gliwice

31.12.2015 roku zakończone zostały projekty związane modernizacją gospodarki wodno-ściekowej w Gliwicach, które obejmowały dwa etapy prowadzone nieprzerwanie od 2004 roku, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej - okresie przed akcesyjnym z Funduszu ISPA, a następnie z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Pierwszy Projekt „Modernizacja gospodarki ściekowej w Gliwicach” składał się z 13 kontraktów na roboty budowlane dla dzielnic miasta: Brzezinka, Żerniki, Łabędy, Sośnica, Ligota Zabrska, ul. Tarnogórska, ul. Kozielska, Stare Miasto, Czechowice. W jego ramach wykonano 112 km kanalizacji sanitarnej, 54 km kanalizacji deszczowej oraz przeprowadzono renowację 8 km kanalizacji ogólnospławnej. W ramach inwestycji wykonano także 7 przepompowni ścieków. Wykonana kanalizacja sanitarna została włączona poprzez istniejący system do Centralnej Oczyszczalni Ścieków, którą oddano do użytku w 2002 roku. Celem projektu była rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacyjnego, dostosowanie gospodarki ściekowej Gliwic do standardów europejskich oraz poprawa stanu środowiska w dorzeczu rzeki Kłodnicy.

Kontynuacją inwestycji była „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w Gliwicach - II etap", który obejmował 17 zadań m.in. modernizację Centralnej Oczyszczalni Ścieków, Stacji Uzdatniania Wody, budowę Stacji Zrzutu Osadów, modernizację 2,3 km wodociągu oraz budowę 2,1 km kanalizacji deszczowej i 74 km sieci kanalizacji sanitarnej w trzech ostatnich dzielnicach miasta – Bojków, Ostropa i Wójtowa Wieś. Według stanu na  27 października 2016r. liczba podłączonych mieszkańców do miejskiej kanalizacji sanitarnej w dzielnicy dzielnicy Dolna Wieś wynosi 98%. w dzielnicy Bojków 87%, Ostropa 84%.

Celem podjętych inwestycji było dostosowanie miejskiej gospodarki wodno-ściekowej do wymogów unijnych, a także zapewnienie mieszkańcom dostępu do odpowiedniej infrastruktury technicznej, gwarantującej ochronę środowiska naturalnego. Dzięki realizacji inwestycji współfinansowanych przez Unię Europejską, Miasto Gliwice zostało skanalizowane w ponad 99 %. Całkowita wartość inwestycji unijnych z zakresu modernizacji gospodarki wodno-ściekowej w Gliwicach wyniosła 355 mln PLN brutto, przy bezzwrotnym dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w wysokości 165 mln PLN.

Projekt „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w Gliwicach – II etap” współfinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013

Wszelkie informacje na temat Projektu uzyskać można w siedzibie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach przy ul. Rybnickiej 47, Jednostka Realizująca Projekt, pokój 110 w godzinach od 7.00 do 15.00, pod numerem telefonu (32) 338 71 71 oraz na stronie internetowej www.pwik.gliwice.pl.

Kategorie wizytówki: 
Centralna Oczyszczalnia Ścieków w Gliwicach przy ul. Edisona 16 (fot. PWiK Gliwice)
Centralna Oczyszczalnia Ścieków w Gliwicach przy ul. Edisona 16 (fot. PWiK Gliwice)
arch.PWiK
arch.PWiK
arch.PWiK
arch.PWiK
arch.PWiK
Centralna Oczyszczalnia Ścieków
PWiK
Centralna Oczyszczalnia Ścieków
PWiK
Centralna Oczyszczalnia Ścieków w Gliwicach przy ul. Edisona 16 (fot. PWiK Gliwice)
Centralna Oczyszczalnia Ścieków
Centralna Oczyszczalnia Ścieków