Typ zawartości: Wizytówka

Дом молитвы методистов в Гливицах был открыт после Второй Мировой войны переселенцами из Львова. В настоящее время гливицкие методисты известны также школой английского языка, которую они ведут.

Typ zawartości: Wizytówka

L’église évangélique méthodiste à Gliwice fut fondé après la Seconde Guerre mondiale par les personnes déplacées de Lviv. Actuellement les méthodistes de Gliwice sont également connus pour avoir fondé et géré leur école de langue anglaise.

Typ zawartości: Wizytówka

Die Methodisten-Gemeinde Gliwice wurde nach dem Zweiten Weltkrieg von Umsiedlern aus Lemberg gegründet. Gegenwärtig ist die Methodistengemeinde auch dafür bekannt, dass sie Englischkurse anbietet.

Typ zawartości: Wizytówka

A Methodist congregation in Gliwice was established after the World War II by refugees from Lviv. Today Methodists from Gliwice are also known for a language school they run.

Typ zawartości: Wizytówka

Zbór metodystyczny w Gliwicach został założony po II wojnie światowej przez przesiedleńców ze Lwowa. Obecnie gliwiccy metodyści znani są także z prowadzenia szkoły języka angielskiego.