Typ zawartości: Wizytówka

В 1623 году монахи-реформаты построили на этом месте монастырь и церковь святого Креста в стиле барокко. В 1921 монастырь перешел к отцам редемптористам. Вскоре после этого они перестроили и расширили церковь. К западной стороне корпуса прилегает четырехугольное здание монастыря с внутренним коридором.

Typ zawartości: Wizytówka

En 1623, les Réformés bâtirent dans cet endroit un couvent et une église de style baroque sous le patronage de la Sainte Croix. En 1921, les Rédemptoristes reprirent l’église et, par la suite, ils la transformèrent et l’agrandirent. Au côté ouest du corps de la nef est accolé le bâtiment quadrilatéral du couvent avec un cloître.

Typ zawartości: Wizytówka

Im Jahr 1623 errichteten die Franziskaner an dieser Stelle ein Kloster und eine Kirche in barocken Formen, als Heilig-Kreuz-Kirche. Im Jahr 1921 wurde das Kloster vom Redemptoristenorden übernommen. Kurz darauf wurde die Kirche von ihnen umgebaut und vergrößert.

Typ zawartości: Wizytówka

In 1623 Reformati Friars erected a friary and a church here, Baroque in form, dedicated to the Holy Cross. In 1921 the friary was taken over by the Redemptorists. Soon they rebuilt and extended the church. The western side of the body of the church adjoins a four-sided monastery building with an internal patio.

Typ zawartości: Wizytówka

W 1623 roku reformaci wznieśli w tym miejscu klasztor i kościół w formach barokowych pod wezwaniem św. Krzyża. W 1921 roku klasztor przejęli oo. redemptoryści. Wkrótce kościół został przez nich przebudowany i powiększony. Do zachodniej strony korpusu nawowego przylega czworoboczny budynek klasztorny z wewnętrznym wirydarzem.