O Gliwicach

Gliwice są jednym z najstarszych i najpiękniejszych miast na Górnym Śląsku. Bogata historia, ciekawa architektura, a także zróżnicowana oferta kulturalna i sportowo-rekreacyjna czynią je nie tylko świetnym miejscem do życia, ale też popularnym celem turystycznym.

Gliwice są jednym z najlepiej skomunikowanych miast w Polsce. Tutaj krzyżują się autostrady A1 i A4. Do wielu miast w konurbacji górnośląskiej można dotrzeć dzięki Drogowej Trasie Średnicowej. W Gliwicach znajduje się także największy port śródlądowy w Polsce, a dojazd do lotniska w Pyrzowicach, jednego z największych polskich portów lotniczych, zajmuje 20 minut.

Gliwice to także ważny ośrodek akademicki, naukowy i przemysłowy – wykwalifikowane kadry windują pozycję miasta w rankingach innowacyjności i dynamicznego rozwoju.

Trochę historii

Lokacja miasta na prawie magdeburskim nastąpiła przed 1276 rokiem. U schyłku średniowiecza, na niespełna kilku hektarach, żyło tutaj około 900 mieszkańców. Wśród nich przeważali przybysze z Dolnego Śląska i zachodniej Europy. Na przestrzeni wieków miasto zmieniało przynależność państwową, władali nim Polacy, Czesi i Niemcy. Po II wojnie światowej z całym Górnym Śląskiem przyłączono je do Polski. Wtedy też osiedliły się tutaj tysiące rodaków przybyłych z innych części kraju oraz dawnych Kresów Rzeczypospolitej.

Pomimo zmiennych kolei losu miasto do dziś zachowało czytelny układ architektoniczo-przestrzenny z czasów lokacji. Jego centralnym punktem jest kwadratowy rynek z ratuszem. To stamtąd wybiegają staromiejskie ulice, tworząc szachownicową sieć zabudowy kamieniczek. Dawniej granicą tej zabudowy były kamienne mury obronne z basztami, fosą i dwiema bramami – Białą (Bytomską) i Czarną (Raciborską).

Dobre miejsce dla biznesu

W czasie ostatnich kilkunastu lat Gliwice stały się jednym z najnowocześniejszych miast Górnego Śląska. Zadecydowały o tym dobre położenie miasta, atrakcyjne tereny inwestycyjne, bogata infrastruktura techniczna oraz śmiałe rozwiązania komunikacyjne.  Tradycyjny przemysł ciężki i górnictwo węgla kamiennego ustąpiły miejsca przedsiębiorstwom i firmom wykorzystującym najnowsze osiągnięcia wiedzy i wysokie technologie, skupionym m.in. w Nowych Gliwicach.

Dużą rolę w wyznaczeniu nowego, zaawansowanego technologicznie kierunku rozwoju miasta odegrały dokonania naukowców Politechniki Śląskiej oraz innych instytucji naukowo-badawczych, w tym gliwickich placówek Polskiej Akademii Nauk. O potędze gospodarczej miasta decyduje jednak przede wszystkim działalność Podstrefy Gliwickiej Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA. Zainwestowano w niej blisko 10 mld zł.

Po godzinach

W wolnym czasie gliwiczanie chętnie korzystają z różnych form rekreacji i sportu. Sprzyjają temu duże tereny zielone miasta oraz jego atrakcyjne obiekty sportowo-rekreacyjne. Należą do nich: boiska, stadiony, hale sportowe, kryte pływalnie i kąpieliska, korty tenisowe oraz kryte lodowisko i ścianka wspinaczkowa. Niemal w centrum miasta znajduje się też inna gliwicka atrakcja – Palmiarnia Miejska, w której zgromadzono kilka tysięcy tropikalnych roślin.

Szeroki wachlarz możliwości spędzania czasu wolnego uzupełnia zróżnicowana oferta kulturalna. W Gliwicach odbywają się festiwale muzyczne, imprezy plenerowe, wystawy i spektakle teatralne. Działa także Arena Gliwice, jeden z największych obiektów tego typu w Polsce. W tym mieście po prostu nie można się nudzić!

Strona główna

Zwiedzanie i atrakcje

Kultura i rozrywka

Sport i rekreacja

Ciekawe miejsca (41)
Obiekty sakralne (36)
Zabytki (25)
Galerie (15)
Muzea (8)
Biblioteki (21)
Kina (2)
Teatry (3)
Sale zabaw (11)
Stadiony (3)
Hale sportowe (10)
Boiska (13)
Baseny i kąpieliska (8)
Korty tenisowe (5)
Lodowiska (1)
Zobacz na mapie
Zwiedzanie i atrakcje
Ciekawe miejsca
Kultura i rozrywka
Obiekty sakralne
Zabytki
Galerie
Muzea
Biblioteki
Kina
Teatry
Sport i rekreacja
Sale zabaw
Stadiony
Hale sportowe
Boiska
Baseny i kąpieliska
Korty tenisowe
Lodowiska

Informacja Turystyczna

Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej

Czynne od wtorku do soboty między godz. 10.00 a 18.00 (przerwa od godz. 13.00 do 14.00 )

Cen­trum In­for­ma­cji Kul­tural­nej i Tu­ry­stycz­nej (CIKIT) znajduje się w budynku, w którym mieści się Kino Amok – Scena Bajka, przy ulicy Dol­nych Wałów 3. Punkt służy miesz­kań­com mia­sta.

ul. Dolnych Wałów 3, tel./fax: 48 32 231 38 55
e-mail: centrum@muzeum.gliwice.pl, gliwice@silesia.travel

Centrum Informacji Turystycznej

Czynne od wtorku do piątku między godz. 10.00 a 16.00, w soboty i niedziele między godz. 11.00 a 16.00 (od maja do września do godz. 17.00)

Centrum Informacji Turystycznej mieści się w Radiostacji (budynek nadajnika), który jest oddziałem Muzeum w Gliwicach. Dla turystów i mieszkańców miasta do­stęp­ne są in­for­ma­cje o atrakcjach turystycznych.

Radiostacja, ul. Tarnogórska 129, tel.: 32 300 04 04
e-mail: centrum@muzeum.gliwice.pl, muzeum.gliwice@silesia.travel