Typ zawartości: Wizytówka

Одной из самых интересных достопримечательностей среди технических объектов Силезии и, одновременно, самой высокой деревянной конструкцией в Европе (111 м), является антенная вышка Радиостанции города Гливице.

Typ zawartości: Wizytówka

Le poste émetteur de radio de Gliwice, construit en 1935 par l’entreprise allemande Lorenz, est l’un des plus intéressants monuments industriels en Silésie et figure également comme la plus haute construction en bois d’Europe (111 m de haut). Il fut construit en bois de mélèze traité particulièrement résistant aux parasites et aux intempéries.

Typ zawartości: Wizytówka

Eines der interessantesten Technikdenkmäler in Schlesien, gleichzeitig die höchste Konstruktion aus Holz in Europa (111 m), ist der Antennenturm des Radiosenders Gliwice. Im Jahr 1935 wurde er von der deutschen Firma Lorenz aus imprägniertem Lärchenholz gebaut, das besonders beständig gegen Schädlinge und Witterungsfaktoren ist.

Typ zawartości: Wizytówka

The antenna tower of Radio Station Gliwice is one of the most interesting technical heritage sites in the Silesian region and the tallest wooden structure in Europe (111 m). It was built in 1935 by a German company – Lorenz, of impregnated fir wood, particularly resistant to pests and weather conditions.

Typ zawartości: Wizytówka

Jednym z najciekawszych zabytków techniki na Śląsku, a zarazem najwyższą drewnianą konstrukcją w Europie (111 m), jest wieża antenowa Radiostacji Gliwice. Zbudowana została w 1935 roku przez niemiecką firmę Lorenz, z impregnowanego drewna modrzewiowego, szczególnie odpornego na szkodniki i czynniki atmosferyczne. Belki połączono 16 tys.

Typ zawartości: Aktualności

Powszechnie przyjmuje się, że sercem każdego miasta jest rynek. Tym razem jednak chcemy, by jego bicie słychać było przede wszystkim pod gliwicką Radiostacją. Obchodzona w tym roku 75 rocznica jej powstania, podobnie jak każdy okrągły jubileusz, wymaga szczególnej oprawy. Jednym z elementów uroczystości będzie przebiegający pod hasłem Serca gliwiczan biją dla Radiostacji happening.

Typ zawartości: Termin

Nowe Gliwice Centrum Edukacji i Biznesu, ul. Bojkowska 37

  • „Ludzie z zelaza” – monumentalne rzezby, wystawa plenerowa, od godz. 11:00


Muzeum Techniki Sanitarnej, ul. Edisona 16

  • Impreza z pompa! Hydrozagadka – gra fabularna dla dorosłych i dzieci