Typ zawartości: Wizytówka

In 1623, greyfriars constructed an abbey and a church at this site, in baroque forms, as the Feast of the Cross Church. Redemptorists took the abbey over in 1921. They soon reconstructed and expanded the church. A four-sided abbey building with an internal viridarium neighbours the west wall of the aisle structure.

Typ zawartości: Wizytówka

В 1623 году реформированные францисканцы построили на этом месте монастырь и церковь Святого креста в стиле барокко. В 1921 году монастырь стали использовать отцы редемптористы. Вскоре они также перестроили и расширили церковь. К западной стороне корпуса главного нефа прилегает четырехугольный монастырь с внутренним коридором.

Typ zawartości: Wizytówka

Im Jahr 1623 errichteten die Franziskaner an dieser Stelle ein Kloster und eine Kirche in barocken Formen, als Heilig-Kreuz-Kirche. Im Jahr 1921 wurde das Kloster vom Redemptoristenorden übernommen. Kurz darauf wurde die Kirche von ihnen umgebaut und vergrößert.

Typ zawartości: Wizytówka

En 1623, les Réformés bâtirent dans cet endroit un couvent et une église de style baroque sous le patronage de la Sainte Croix. En 1921, les Rédemptoristes reprirent l’église et, par la suite, ils la transformèrent et l’agrandirent. Au côté ouest du corps de la nef est accolé le bâtiment quadrilatéral du couvent avec un cloître.

Typ zawartości: Wizytówka

Jednym z najciekawszych zabytków techniki na Śląsku, a zarazem najwyższą drewnianą konstrukcją w Europie (111 m), jest wieża antenowa Radiostacji Gliwice. Zbudowana została w 1935 roku przez niemiecką firmę Lorenz, z impregnowanego drewna modrzewiowego, szczególnie odpornego na szkodniki i czynniki atmosferyczne. Belki połączono 16 tys.

Typ zawartości: Wizytówka

Dom Pamięci Żydów Górnośląskich jest nowym oddziałem Muzeum w Gliwicach. Znajduje się w budynku dawnego domu przedpogrzebowego, wybudowanym w latach 1902-1903 według projektu wiedeńskiego architekta Maxa Fleischera. Dom ten, zważywszy na masowe niszczenie mienia żydowskiego w latach 30. i 40. XX wieku, stanowi wręcz bezcenny zabytek.

Typ zawartości: Wizytówka

Jest przykładem doskonale zachowanej XIX-wiecznej rezydencji w stylu renesansowej architektury willowej. Niegdyś należała do gliwickiego przemysłowca Oscara Caro, a w 1934 roku została przekazana przez miasto na stałą siedzibę muzeum.

Typ zawartości: Wizytówka

Jeden z najstarszych obiektów w Gliwicach określany jako Zamek Piastowski nadal pozostaje obiektem badań historyków, wiele bowiem zagadnień związanych z jego pierwotną funkcją i wyglądem wciąż pozostaje w sferze domniemywań.

Typ zawartości: Wizytówka

Znajdujący się w środkowej część Rynku Ratusz przez większość swych dziejów był wielokrotnie przebudowywany.

Typ zawartości: Wizytówka

Gmach Poczty nawiązuje do tak zwanego gotyku pięknego. Obiekt został zbudowany na początku XX wieku w stylu historyzmu, z elementami gotyku. Do jego budowy zużyto ponad 1,75 mln cegieł.