ŻELAŹNI LUDZIE

Dodano: 24.06.2010
Żelaźni Ludzie - wystawa plenerowa

Arch. Muzeum w Gliwicach

Czas wydarzenia: 
2010-06-12 10:00 do 2010-07-18 18:00
Tematyka wydarzenia: 
wystawa plenerowa

W postindustrialnej przestrzeni Nowych Gliwic stanęły dwadzieścia dwie monumentalne postaci ze znanego cyklu artysty „Ludzie z żelaza” , a także kompozycja „My z XX wieku”.

Cykl „Ludzie z żelaza” pokazywany był m.in. w Berlinie, Wiedniu oraz w wielu polskich miastach. Jedna z najciekawszych ekspozycji miała miejsce w Górach Izerskich. Pierwsze rzeźby cyklu powstały blisko 30 lat temu i powstają nadal. Postaci Żelaznych to dzieło w procesie, powiększa się o nowe figury i nowe konteksty. Rzeźby nasuwają oczywiste skojarzenia z przeszłością i teraźniejszością naszego regionu.

Prace z cyklu „Ludzie z żelaza” znaleźć można na każdej ważniejszej wystawie polskiej rzeźby współczesnej, m.in. w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku.

„Praca ta współcześnie nabrała sensu, który sprowadza się do przekazu wartości uniwersalnych, aktualnych bez względu na czas, do stawiania pytań o ludzką tożsamość, miejsce na ziemi, własną istotę, poczucie indywidualności, wartość jednostki, autonomię człowieka, jego miejsce i rolę w społeczeństwie. Frączkiewicz stworzył Człowieka z żelaza, ponieważ sam doświadczył pracy w zakładach przemysłowych. Żelazny był sumą refleksji artysty na temat kondycji ówczesnego człowieka, ale nawet wyjęty z pierwotnego kontekstu politycznego i kulturowego, będzie zawsze wyrazem przemyśleń na temat kondycji ludzkiej w znaczeniu dużo szerszym”. (M. Łojko frag. katalogu wystawy)
W budynku Starej Maszynowni, miejscu prezentacji rzeźb Zbigniewa Frączkiewicza podczas tegorocznej, ósmej edycji Gliwickich Dni Dziedzictwa Kulturowego (1.X.2010) zostanie udostępniona wystawa żeliwnych odlewów artystycznych ze zbiorów Muzeum w Gliwicach. Obecnie trwają prace nad scenariuszem wystawy. Opracowania koncepcji plastycznej i realizacji wystawy podjął się Mirosław Nizio (Nizio International Design) - główny projektant ekspozycji m.in. Muzeum Powstania Warszawskiego i Muzeum Współczesnego Wrocław.

Organizatorem wystawy jest Muzeum w Gliwicach.

Kategorie wydarzenia: