Content type: Business Card

The Upper Silesian Jews House of Remembrance is a new branch of Museum in Gliwice. It is located in an old funeral preparation house built during the 1902–1903 period according a design by a Vienna architect, Max Fleischer. Taking into account mass destruction of Jewish properties in 1930s and 1940s, this house is a really unique heritage site.

Content type: Business Card

Одной из самых интересных достопримечательностей среди технических объектов Силезии и, одновременно, самой высокой деревянной конструкцией в Европе (111 м), является антенная вышка Радиостанции города Гливице.

Content type: Business Card

Le poste émetteur de radio de Gliwice, construit en 1935 par l’entreprise allemande Lorenz, est l’un des plus intéressants monuments industriels en Silésie et figure également comme la plus haute construction en bois d’Europe (111 m de haut). Il fut construit en bois de mélèze traité particulièrement résistant aux parasites et aux intempéries.

Content type: Business Card

Eines der interessantesten Technikdenkmäler in Schlesien, gleichzeitig die höchste Konstruktion aus Holz in Europa (111 m), ist der Antennenturm des Radiosenders Gliwice. Im Jahr 1935 wurde er von der deutschen Firma Lorenz aus imprägniertem Lärchenholz gebaut, das besonders beständig gegen Schädlinge und Witterungsfaktoren ist.

Content type: Business Card

The antenna tower of Radio Station Gliwice is one of the most interesting technical heritage sites in the Silesian region and the tallest wooden structure in Europe (111 m). It was built in 1935 by a German company – Lorenz, of impregnated fir wood, particularly resistant to pests and weather conditions.

Content type: News

„Odrzuceni przez społeczeństwo” – pod tym tajemniczym tytułem kryje się książkowa opowieść o niezwykłym odkryciu przy ul. Dworcowej. Podczas budowy drogi odkopano tam cmentarz, na którym nie wszystkie szczątki miały... głowy.

Content type: Business Card

Jednym z najciekawszych zabytków techniki na Śląsku, a zarazem najwyższą drewnianą konstrukcją w Europie (111 m), jest wieża antenowa Radiostacji Gliwice. Zbudowana została w 1935 roku przez niemiecką firmę Lorenz, z impregnowanego drewna modrzewiowego, szczególnie odpornego na szkodniki i czynniki atmosferyczne. Belki połączono 16 tys.

Content type: Business Card

Dom Pamięci Żydów Górnośląskich jest nowym oddziałem Muzeum w Gliwicach. Znajduje się w budynku dawnego domu przedpogrzebowego, wybudowanym w latach 1902-1903 według projektu wiedeńskiego architekta Maxa Fleischera. Dom ten, zważywszy na masowe niszczenie mienia żydowskiego w latach 30. i 40. XX wieku, stanowi wręcz bezcenny zabytek.

Content type: Business Card

Jest przykładem doskonale zachowanej XIX-wiecznej rezydencji w stylu renesansowej architektury willowej. Niegdyś należała do gliwickiego przemysłowca Oscara Caro, a w 1934 roku została przekazana przez miasto na stałą siedzibę muzeum.

Content type: Business Card

Jeden z najstarszych obiektów w Gliwicach określany jako Zamek Piastowski nadal pozostaje obiektem badań historyków, wiele bowiem zagadnień związanych z jego pierwotną funkcją i wyglądem wciąż pozostaje w sferze domniemywań.