Content type: Business Card

Eines der interessantesten Technikdenkmäler in Schlesien, gleichzeitig die höchste Konstruktion aus Holz in Europa (111 m), ist der Antennenturm des Radiosenders Gliwice. Im Jahr 1935 wurde er von der deutschen Firma Lorenz aus imprägniertem Lärchenholz gebaut, das besonders beständig gegen Schädlinge und Witterungsfaktoren ist.

Content type: Business Card

The antenna tower of Radio Station Gliwice is one of the most interesting technical heritage sites in the Silesian region and the tallest wooden structure in Europe (111 m). It was built in 1935 by a German company – Lorenz, of impregnated fir wood, particularly resistant to pests and weather conditions.

Content type: Business Card

Jednym z najciekawszych zabytków techniki na Śląsku, a zarazem najwyższą drewnianą konstrukcją w Europie (111 m), jest wieża antenowa Radiostacji Gliwice. Zbudowana została w 1935 roku przez niemiecką firmę Lorenz, z impregnowanego drewna modrzewiowego, szczególnie odpornego na szkodniki i czynniki atmosferyczne. Belki połączono 16 tys.

Content type: Business Card

Dom Pamięci Żydów Górnośląskich jest nowym oddziałem Muzeum w Gliwicach. Znajduje się w budynku dawnego domu przedpogrzebowego, wybudowanym w latach 1902-1903 według projektu wiedeńskiego architekta Maxa Fleischera. Dom ten, zważywszy na masowe niszczenie mienia żydowskiego w latach 30. i 40. XX wieku, stanowi wręcz bezcenny zabytek.

Content type: Business Card

Jest przykładem doskonale zachowanej XIX-wiecznej rezydencji w stylu renesansowej architektury willowej. Niegdyś należała do gliwickiego przemysłowca Oscara Caro, a w 1934 roku została przekazana przez miasto na stałą siedzibę muzeum.

Content type: Business Card

Jeden z najstarszych obiektów w Gliwicach określany jako Zamek Piastowski nadal pozostaje obiektem badań historyków, wiele bowiem zagadnień związanych z jego pierwotną funkcją i wyglądem wciąż pozostaje w sferze domniemywań.

Content type: Business Card

Muzeum Geologii Złóż imienia Czesława Poborskiego na Wydziale Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach jest największą tego typu placówką naukowo-dydaktyczną na Górnym Śląsku, udostępniającą zbiory kopalin użytecznych z całego świata, a także kolekcje minerałów skał i skamielin występujących w skorupie ziem

Content type: Business Card

Mieści się w budynku dawnej przepompowni ścieków. Prezentuje różne technologie oczyszczania ścieków, unikalne eksponaty i stare urządzenia. Zwiedzanie muzeum kończy wizyta w nowoczesnym laboratorium oczyszczalni ścieków.

Zwiedzanie:

  • 8.00–11.00, po wcześniejszym uzgodnieniu.
Content type: Business Card

Muzeum Tatuażu w Gliwicach to jedyna tego typu inicjatywa w całej Europie Środkowo-Wschodniej.

Content type: Business Card

Oddział Odlewnictwa Artystycznego mieści się w dawnej maszynowni Kopalni Węgla Kamiennego „Gliwice”, zbudowanej w latach 1912–1914 według projektu niemieckich architektów Emila i Georga Zillmannów, projektantów m.in. osiedli Giszowiec i Nikiszowiec (tereny dzisiejszych Katowic).