Content type: Business Card

In 2011, was opened a modern football arena in Gliwice, adapted to the requirements of PZPN and EUFA – with a pitch of 105 × 68 m, heated turf, a roofed grandstand and a three-storey club building. The stadium is the place of sports struggles of the Gliwice Sport Club Piast SA. The facility can accommodate 10,000 viewers.

Content type: Business Card

Obiekty przede wszystkim służą uczniom – w godzinach popołudniowych korzystają z nich mieszkańcy.

Content type: Business Card

Autostrady to szansa na dalszy rozwój i pozyskiwanie nowych inwestorów. Dzięki staraniom władz samorządowych  na terenie Gliwic zlokalizowano aż dwie autostrady - A1 i A4. Przecinają się na węźle "Gliwice-Sośnica", gdzie otwarto największe skrzyżowanie autostradowe w Polsce. Autostrady tworzą obwodnicowy pierścień wokół miasta ("jedynka, czwórka" i tzw. "stara autostrada" czyli DK 88).

Content type: Business Card

Автомагистральная развязка Гливице-Сосница была отдана в эксплуатацию в 2009 г. Это узел дорог A4 и A1, а также национальной дороги № 44 – трехуровневая развязка из 16 эстакад и 33 км подъездных дорог, пик которой находится на уровне 14 м над землей.
 

Content type: Business Card

Content type: Business Card

Autobahnen eröffnen nicht nur neue Entwicklungsmöglichkeiten, sonder auch die Chance, neue Investoren zu gewinnen. Den Bemühungen der kommunalen Behörden verdankt die Stadt Gleiwitz, dass sogar zwei Autobahnen (A1 und A4) führen durch ihr Gebiet.

Content type: Business Card

The motorway hub Gliwice-Sośnica was put into use in 2009. It constitutes a junction of the A4 and A1 motorways and the national road No.44. It has three levels, 16 overpasses and 33 km of access roads. Its highest points is at the altitude of 14 m above the ground.