Content type: Visitenkarte

Im Jahr 1890 wurde an dieser Stelle ein riesiger Kultur- und Freizeit-Komplex errichtet. Auf dem Gelände gab es auch das Stadttheater Victoria. Es war das größte und repräsentativste Objekt dieses Typs in Oberschlesien. Im Jahr 1945 wurde es von sowjetischen Soldaten niedergebrannt.

Content type: Visitenkarte

A huge cultural-leisure complex was built at this site in 1890. It also hosted the Victoria Municipal Theatre. It was the biggest and the most representative of such sites in Upper Silesia. It was burnt down by Soviet soldiers in 1945.

Content type: Visitenkarte

W 1890 roku zbudowano w tym miejscu olbrzymi kompleks kulturalno-rozrywkowy. Na jego terenie działał również Teatr Miejski Victoria. Był to największy i najbardziej reprezentacyjny obiekt tego typu na Górnym Śląsku. W 1945 roku został spalony przez żołnierzy radzieckich.

Content type: Visitenkarte

W 1928 roku powstało w tym miejscu jedno z najnowocześniejszych kin w Gliwicach. Osiemdziesiąt lat później przejętemu przez miasto obiektowi podarowano drugie życie. Zmieniono jednocześnie profil działalności. W jednej z sal odbywają się teraz nie tylko projekcje filmowe, ale również spektakle teatralne i koncerty.

Content type: Visitenkarte

Teatr Miejski w Gliwicach jest najmłodszą z placówek kulturalnych Górnego Śląska i jednocześnie najmłodszym teatrem repertuarowym w Polsce. Rozpoczął działalność 13 października 2016 roku.