UM - wykaz zawierający nieruchomość przeznaczoną do użyczenia, stanowiącą własność Skarbu Państwa (nr 29/SP/2023)

Opublikowane: 22.09.2023

<![CDATA[

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.)

herb_Gliwic

Prezydent Miasta Gliwice informuje,

że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach, na parterze budynku przy ul. Zwycięstwa 21, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach (gliwice.eu) oraz na stronie podmiotowej Wojewody Śląskiego w Biuletynie Informacji Publicznej został podany do publicznej wiadomości wykaz zawierający nieruchomość:

przeznaczoną do użyczenia, stanowiącą własność Skarbu Państwa:

]]>